Når du flytter ind

Der kan være mange ting at forholde sig til, hvis du – eller en du kender – skal flytte på plejecenter. Her kan du finde mere information om, hvad du bør vide.

Når du flytter ind på Gundsø Omsorgscenter

Når du får tildelt en bolig vil der inden indflytning blive afholdt en indflytningssamtale. Ved denne samtale drøfter vi, hvilke behov du har, og hvordan du gerne vil have hverdagen til at fungere.

Vi anbefaler at møblere boligen med velkendte ting.

Der lægges meget vægt på at skabe en tryg, rolig og hjemlig atmosfære på Gundsø Omsorgscenter. vi arbejder ud fra en personcentreret pleje - og omsorg. Det er vigtigt, at borgeren bliver mødt som "en person", og at vi anerkender og rummer det enkelte menneske der, hvor han/hun er. 

Lejligheden bliver tilbudt af Roskilde Kommunes visitation og udlejes gennem Roskilde Kommune.

Det er dit eget ansvar at melde flytning til folkeregistret. 

Læs mere om