Bruger- og pårørenderåd

Der er et bruger- og pårørenderåd (BPR) på alle plejecentrene i Roskilde. Det er der så længe, at der er kandidater, der ønsker at indgå i rådene. Rådet bliver valgt for 2 år ad gangen.

Bruger- og pårørenderådet på Gundsø Omsorgscenter

På alle plejecentre er der oprettet et bruger- og pårørenderåd. 

Her kan du læse mere om, hvem der er medlemmer af rådet, og hvad rådet beskæftiger sig med.

Rådene skal fungere som et forum for dialog mellem kommunen og brugerne/de pårørende om tilrettelæggelsen af hverdagen for de beboere i plejehjem og lignende boliger, der modtager kommunale serviceydelser.

Rådene skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter m.v. 

Kommunen skal høre rådene

Kommunen skal høre rådene om de tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med såvel de kommunale som de sundhedsfaglige tilsynsbesøg, der bliver gennemført i plejehjem og lignende boliger.

Vedtægter

Det enkelte bruger- og pårørenderåd består af højst 7 faste medlemmer, hvoraf 4 vælges blandt brugere og pårørende fra den pågældende boligenhed og 3 blandt interesserede borgere. 

Rådet består af følgende medlemmer:

Formand Anne Lise Buchwaldt, pårørende

Næstformand Lise Nielsen, pårørende

Kasserer Jørgen Djursø , pårørende

Benny Achton, pårørende 

Sonja Salling, beboer

Henrik Maare, Interessent

Rikke Skov Haunstrup, interessent

Vivi Skriver, Ældrerådet

Centerleder Gitte Haraszuk